.

سیستم گزارش گیری و پیگیری درآمد روزانه به صورت رایگان برای شما فعال خواهد شد .

فاقد
سرمایه لازم هستم

روش هایی را معرفی خواهیم کرد که می توانید با کمی صبر و البته پشتکار به درآمد چشم گیری برسید . ما هم کنار شما هستیم

حداقل ۲۰۰ هزار تومان ( ۱۰ دلار ) سرمایه دارم

روش هایی را معرفی خواهیم کرد که بین ۷ تا ۱۵۰ % درآمد را در ماه به صورت مرکب برای شما به همراه خواهد داشت .

تمامی حقوق مربوط به شرکت ذوالفقار تجارت نسل جوان ( ۶۹۳۶۶ ) می باشد